Masterplan Kustbescherming van Grontmij en Witteveen+Bos beschermt Jakarta tegen overstromingen en stimuleert stedelijke ontwikkeling

  • binnenland

Vandaag overhandigt Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu tijdens haar bedrijvenmissie naar Indonesië het concept masterplan voor de National Capital Integrated Coastal Development. Het masterplan biedt een langetermijnoplossing voor overstromingen in Noord-Jakarta en is de afgelopen jaren door de Nederlandse bedrijven Grontmij en Witteveen+Bos opgesteld.

De problematiek in Indonesië is zeer urgent: door extreme bodemdaling staat het zeewater de ruim 4 miljoen bewoners van Noord-Jakarta de komende jaren aan de lippen.

Minister Schultz: ‘Een enorme inspanning is nodig om de bevolking van Jakarta tegen overstromingen te beschermen. Nederland en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen helpen daar graag bij. Water biedt nieuwe kansen voor de versterking van de banden tussen onze landen.’

Waterveiligheid en -kwaliteit
Het masterplan biedt niet alleen een integrale oplossing voor de waterveiligheid, maar ook voor andere problemen in de stad zoals de waterkwaliteit. Slechts 2% van heel Jakarta is aangesloten op een riool en veel afval wordt in de rivieren gedumpt. Experts van Grontmij, Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV stippelen gezamenlijk een haalbare strategie uit die de waterkwaliteit op korte termijn aanmerkelijk moet verbeteren, zodat het in de toekomst kan dienen als nieuwe bron van drinkwater voor de stad.

Verbetering infrastructuur
Verbetering van de infrastructuur van de stad is ook onderdeel van het masterplan. Om de verkeersdruk in de stad te ontlasten worden verschillende tolwegen en publiek transport aangelegd. Voor de lange termijn staat de aanleg van een grote dijk gepland, die de baai van Jakarta afsluit. Achter de dijk ontstaat een groot retentiemeer waar piekafvoeren uit de stad tijdelijk kunnen worden geborgen, voordat ze naar zee worden gepompt. Ook wordt 1.000 tot 4.000 ha extra land in zee gewonnen die stedelijke uitbreiding mogelijk maken. De landaanwinningen hebben de iconische vorm van de Great Garuda, de beschermvogel van Indonesië.

Co-teamleader van het masterplan en programmamanager Deltatechnologie bij Grontmij, Alex Hekman: ‘In de aankomende maanden zal op basis van het concept masterplan een uitgebreide dialoog plaatsvinden met de Indonesische overheid. Het definitieve masterplan wordt verwacht op 1 augustus. We zijn trots dat we als Grontmij samen met andere partners aan dit ambitieuze, maar zo noodzakelijke plan mogen meewerken. Het is een bewijs dat je in het buitenland beter samen kunt optrekken dan alleen. Het plan past ook uitstekend bij waar Grontmij goed in is: het verbinden van ruimtelijke en wateropgaven in de stedelijke omgeving.’

Bedrijvenmissie minister Schultz
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu leidt van 30 maart tot en met 4 april de bedrijvenmissie naar Indonesië. De delegatie bezoekt Jakarta en Surabaya. Het bezoek is een vervolg op de missie naar Jakarta onder leiding van premier Rutte in november 2013 en heeft tot doel de bestaande samenwerking tussen beide landen op het gebied van watermanagement en havenontwikkeling te intensiveren.

Meer… Grontmij

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten