Medische coating effectieve antifouling

Amerikaans medisch onderzoek naar oppervlaktestructuren die de aanhechting van, voor zieken soms dodelijke, micro-organismen op ziekenhuiswanden en medische apparatuur kunnen voorkomen, lijkt een belangrijke bijdrage te leveren bij de ontwikkeling van een effectieve, milieuvriendelijke, antifouling voor schepen. De voor medische doeleinden ontwikkelde coating heeft een lagere wrijvingsweerstand sterker vermindert dan tot nu toe ontwikkelde antifoulings.

Bron: Schuttevaer, 27-12-2010;