Meer bewaakte parkeerplaatsen voor trucks in haven

Havenbedrijf Rotterdam gaat in de Waalhaven (Zuid) en de Botlek (De Punt en Distripark) drie nieuwe parkeerterreinen voor in totaal 326 vrachtwagens aanleggen. De komst van de bewaakte parkeergelegenheden voorkomt overlast op bedrijfsterreinen en is veiliger voor de chauffeurs en hun lading. De nieuwe ‘truckparken’ zijn voorzien van verlichting, hekken, toegangscontrole en sanitaire voorzieningen. In het najaar van 2011 moet het werk klaar zijn.

De aanleg van de drie parken past in het streven van het Havenbedrijf om de dienstverlening aan het wegtransport te verbeteren. Het truckpark in Waalhaven (zuid) vervangt het huidige park daar. Het park in de Fruitport blijft bestaan. Het Havenbedrijf beraadt zich nog over andere parken, bijvoorbeeld op de Maasvlakte.

Bron: Havenbedrijd Rotterdam, 27-05-2010;