Valpijpschip 'Stornes'. Foto, Van Oord.

Van Oord haalt opdracht binnen voor grootschalig offshore windproject in VS

Empire Offshore Wind, een joint venture tussen Equinor en bp, heeft het consortium van Van Oord en Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) geselecteerd als hoofdaannemers voor onderzees steenstorten voor de ontwikkeling van Empire Wind I & II. De ontwikkeling van dit offshore windpark aan de oostkust van de Verenigde Staten is een belangrijke stap op weg naar de duurzame energievoorziening voor de staat New York.

Valpijpschip 'Stornes'. Foto, Van Oord.
Valpijpschip 'Stornes'. Foto, Van Oord.
Valpijpschip ‘Stornes’. Foto, Van Oord.

De werkzaamheden van Van Oord bestaan uit het voorbereiden van de zeebodem door het plaatsen van een laag filtersteen voorafgaand aan de installatie van de monopile-fundaties. Valpijpschip Stornes zal de werkzaamheden uitvoeren. Nadat de monopiles zijn geïnstalleerd, zal GLDD zal een beschermende steenlaag aanbrengen ter stabilisatie en bescherming.

De samenwerking tussen Van Oord en GLDD is een belangrijke factor geweest bij het binnenhalen van dit project. Van Oord, wereldwijd marktleider op het gebied van onderzees steenstorten, bundelt zijn krachten met GLDD, dat momenteel bezig is met de bouw van een eigen valpijpschip dat voldoet aan de eisen van de zogenaamde Jones Act. Deze unieke combinatie had vanwege de ervaring, het gebruik van materieel, lokale content en regelgeving een duidelijk concurrentievoordeel. De bedoeling is dat het consortium in het midden van decennium 2020-2029 van start gaat met de activiteiten Empire Wind I en II.

Door de geografische ligging van Empire I en II aan de oostkust van de Verenigde Staten heeft GLDD een goede toegang tot steen uit steengroeven in de VS. Dit is een belangrijke projectvereiste voor het genereren van lokale content ten aanzien van materialen en werkgelegenheid in de staat New York.

De windparken zijn gepland voor een gebied van 32 kilometer ten zuiden van Long Island. Wanneer het park gereed is, bestaat het uit 174 windturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van ongeveer 2 gigawatt. De duurzame energie die hiermee wordt opgewekt, is voldoende om ongeveer 1 miljoen huishoudens in New York van stroom te voorzien.

Het project wordt beschouwd als een vlaggenschip voor de ontwikkeling van offshore windenergie in de VS en bepaalt in dat opzicht de toekomst voor de sector in de VS. Het park is ontworpen om duurzame elektriciteit te genereren teneinde de klimaatambities van de staat New York te kunnen realiseren. Daarnaast schept het ook nieuwe kansen voor economische groei en werkgelegenheid.