Meer ontheffingen mogelijk generatorverbod in Rotterdam

walstroom ingebruikname

Onlangs verruimde het Havenbedrijf Rotterdam de mogelijkheden om een ontheffing van het generatorverbod in de haven van Rotterdam te krijgen. Met deze verruiming wil de havenmeester de schippers tegemoet komen wanneer er moeilijkheden zijn met de levering van walstroom. Sinds 2010 geldt in een deel van het Rotterdamse havengebied een verbod voor binnenvaartschepen om een scheepsgenerator voor het opwekken van elektriciteit te gebruiken. Op deze ligplaatsen is walstroom beschikbaar. Het gebruik van walstroom door de binnenvaart zorgt voor minder geluidsoverlast voor de omgeving en schonere lucht.

Vanwege de verruiming van de voorwaarden en de verwachte toename van het gebruik van walstroom in de winterperiode, gaat het Havenbedrijf de komende maanden intensiever controleren op het naleven van het generatorverbod. “Rotterdam wil een haven van wereldklasse zijn! Voor de bewoners, de scheepvaart en de bedrijven in het Rotterdamse havengebied. Samen zorgen we met elkaar voor een veilige, efficiënte en duurzame haven”, aldus havenmeester René de Vries.

Voorwaarden voor een ontheffing zijn:
a.de schipper kan aantonen dat zijn schip meer elektriciteit verbruikt dan de walstroomkast kan leveren;
b.het schip ligt aangesloten op de walstroom en er gedurende het gebruik een storing ontstaat waardoor geen walstroom meer kan worden afgenomen;
c.een schipper ligplaats wil nemen en de betrokken walstroomkast dan wel de beschikbare aansluitingen in de walstroomkast niet beschikbaar zijn om walstroom te leveren;
d.het internetnetwerk van Utiliq of de telefooncentrale van Utiliq door een technische storing niet te gebruiken is;
e.in een havenbekken alle aansluitpunten voor walstroom bezet zijn.

Het verlenen van de ontheffingen (wanneer en hoe vaak) is onder andere afhankelijk van de ingenomen ligplaats én het tijdstip.

Meer… Port of Rotterdam