Meer slots voor Rusland

Reders die op Rusland varen, verhogen om beurten hun capaciteit. OOCL is de laatste in de rij. De halfjaarcijfers van de haven van Hamburg bewezen eind vorige maand hoe sterk de containervolumes van en naar Rusland stijgen: het aantal containers voor de Russische markt nam daar immers met 42,5 procent toe. De Noord-Duitse havens zijn traditioneel de grootste transshipmenthavens voor Russische lading, maar ook Rotterdam, Antwerpen en een aantal Finse havens profiteren van de forse groei.

Bron: Port of Rotterdam, 08-08-2007;