Meppelerdiepsluis geopend en eerste schip geschut

  • binnenland

Vanuit het bediengebouw bij de Meppelerdiepsluis is op 25 oktober speciaal voor de opening het eerste schip geschut. De sluisdeuren rolden bijna onzichtbaar over de bodem en sloten de sluis voor de Catharina 10 hermetisch af. Met luid getoeter vaarde het schip langs het nieuwe bedieningsgebouw. De vernieuwde sluis zorgt voor vlot en veilig scheepvaartverkeer en beschermt nu nog beter tegen hoogwater.

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Nelly Kalfs: ‘Je weet gewoon niet wat je ziet. Ik ben onder de indruk hoe onopvallend de sluis is gebouwd. Je ziet geen grauwe betonnen bak, maar een groene kolk die opgaat in de omgeving. Het bedieningsgebouw gaat bijna onzichtbaar op in de historische bouwstijl van de omgeving en het kunstwerk aan de onderkant van de brug zie je pas als de brug open staat.’

Schutsluis
Met de ingebruikname van de Meppelerdiepsluis komt er een eind aan 5 jaar werkzaamheden bij Zwartsluis. De sluis is omgebouwd van keersluis tot schutsluis met rolsluisdeuren, de brug is vernieuwd en er is een nieuw bedieningsgebouw gekomen. Van daaruit worden binnenkort 4 belangrijke bruggen van Meppel efficiënt en op afstand bediend. De sluis voldoet nu weer aan de hoogste waterveiligheidsnormen. Ook de lokale economie profiteert. Door de schutsluis kan scheepvaartverkeer beter en sneller van en naar het Meppelerdiep en het Zwarte Water varen.

Samenwerken
Rijkswaterstaat heeft samen met de scheepvaartsector, bedrijven, bewoners en overheden gewerkt aan de vernieuwde sluis. De provincies en gemeenten scheppen kansen om de watergebonden bedrijvigheid te bevorderen. Het waterschap Drents Overijsselse Delta bewaakt de continuïteit van de afwatering van het achterland. En de gemeente Zwartewaterland komt op voor de belangen van de omwonenden.

 

Related news

List of related news articles