Metocean-boei in Nederlands deel Noordzee geplaatst

BoeiEnMeetmast

  • Innovatief drijvend platform meet wind en golven
  • Groot kostenbesparingspotentieel bij de ontwikkeling van windparken op zee
  • Eerste resultaten naar verwachting medio 2014 beschikbaar

Wind, golven en stroming hebben grote invloed op de bouw, het gebruik en het onderhoud van windparken op zee. Met die gedachte testen het offshore windpark Eneco Luchterduinen en RWE Innogy een nieuwe en innovatieve metocean-boei die gisteren in het Nederlands deel van de Noordzee is geplaatst. Deze meteorologische en oceanografische boei ondergaat een validatieperiode van zes maanden in de buurt van de al bestaande meteomast van RWE Innogy, zo’n 75 km ten westen van IJmuiden in het gebied van het windpark Tromp Binnen. Het drijvende platform heeft een doorsnede van 2,8 meter en weegt ca. 1,7 ton. Het verzamelt gegevens over wind, stroming, golven en omgevingscondities. Een onafhankelijk data-analist werkt vervolgens de gegevens uit en legt naar verwachting medio 2014 zijn bevindingen voor. Het project wordt medegefinancierd door FLOW (Far and Large Offshore Wind), een door het Ministerie van Economische Zaken gesubsidieerd onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma.

“Gegevens over wind en golven zijn van groot belang bij de ontwikkeling, bouw en het gebruik van windparken op zee. Betaalbare niet stationaire apparatuur voor nauwkeurige metingen van het windaanbod dragen bij aan een betere meetmethodologie en zorgen uiteindelijk ook voor een kostenverlaging bij offshore windprojecten”, aldus Ruben Dijkstra, directeur Windenergie op zee van Eneco. “Na een proefperiode van zes maanden zijn we van plan om de metocean-boei in Luchterduinen, het Eneco-windpark op zee, tijdens de bouwfase in te zetten voor een duurzaamheidsproef van ruim een jaar.”

De test is bedoeld om een kostenefficiënte offshore-meetoplossing te vinden als alternatief voor de dure stationaire meteomasten. De meetgegevens van de metocean-boei worden daarom vergeleken met die van de meteomast in IJmuiden. De boei is uitgerust met een LiDAR-module (Light Detection And Ranging), de lasertechnologie waarmee op afstand metingen van windsnelheid en windrichting verricht kunnen worden. De kosten van de SEAWATCH Wind LiDAR-boei zijn 10 tot 20% van een gebruikelijke meteomast en dragen in belangrijke mate bij aan een verlaging van de ontwikkelingskosten van offshore windenergie.

Meer… Essent