Minder hard varen door grachten in Amsterdam

Vanaf 1 januari mag er in de Amsterdamse grachten niet harder dan 6 km per uur gevaren worden. Nu is dat nog 7,5 km per uur. Om de overlast te verminderen en de doorvaart op de grachten goed te laten verlopen heeft het college van burgemeester en wethouders dit besloten. Het zorgt ook voor minder lawaai en luchtvervuiling. 

De verlaagde snelheid geldt voor al het Amsterdamse binnenwater met uitzondering van de Kostverlorenvaart en de Amstel, Ersthaven, Entrepothaven en het Spoorwegbassin.