Minder olie en meer kolen in Rotterdam

De totale overslag in de Rotterdamse haven is in het eerste half jaar van 2013 met 0,9% gedaald. De grote minnen bevinden zich in het natte bulk en de containeroverslag. Het droge massagoed laat over de gehele linie groei zien.

De totale overslag daalde van 221,8 miljoen ton in de eerste helft van 2012 naar 219,7 miljoen ton in dezelfde periode dit jaar. Het natte massagoed daalde met 3% tot 104 miljoen ton. Boosdoener is de ruwe olie, de overslag daarvan daalde met 8,7%. Volgens topman Hans Smits van Havenbedrijf spelen daarbij drie factoren een rol: lagere vraag als gevolg van de economische situatie in Europa, minder handel en onderhoudsstops bij raffinaderijen. De overslag van ruwe olie daalde met 4 miljoen ton tot 46 miljoen ton.

Meer… Schuttevaer