Minister Schultz lanceert Internationale Deltacoalitie

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op 10 mei het officiële startschot gegeven voor de Internationale Deltacoalitie. De regeringen van Nederland, Bangladesh, Colombia, Egypte, Frankrijk, Myanmar, Indonesië, Japan, Mozambique, de Filippijnen, Zuid-Korea en Vietnam slaan de handen ineen om waterrampen te voorkomen en stedelijke delta’s weerbaar te maken tegen klimaatverandering.

De Deltacoalitie werd gelanceerd tijdens de klimaatconferentie Adaptation Futures in Rotterdam, de eerste grote adaptatieconferentie sinds het Klimaatakkoord van Parijs en de grootste ooit gehouden op dit thema. Zo’n 1700 mensen uit meer dan 100 landen zijn in Rotterdam bijeen om werk te maken van de noodzakelijke wereldwijde aanpassing aan klimaatverandering. Als EU-voorzitter is Nederland 10, 11 en 12 mei gastheer van de conferentie.

Schultz benadrukte in haar openingsspeech het belang van klimaatadaptatie. “We zullen ons moeten aanpassen aan een veranderende wereld, ook al slagen we erin de CO2-uitstoot tot een minimum terug te dringen. We moeten niet alleen reageren op veranderingen, we moeten de toekomst een stap vóór zijn. Het gaat erom rampen te voorkomen. Dat spaart niet alleen mensenlevens, het is ook een logische economische investering. Elke euro die we in preventie steken, levert 7 euro op.”

De Deltacoalitie heeft 3 doelen:

  1. De waterrisico’s voor stedelijke delta’s moeten overal op de agenda komen te staan. Door zelf het podium te beklimmen hopen de deltalanden met brede internationale steun toegang te krijgen tot investeringen van multilaterale (klimaat)fondsen.
  2. Door kennis, ervaring en goede voorbeelden te delen wordt de bescherming in alle landen naar een hoger niveau getild. Kennisinstituten als de Delta Alliantie gaan samenwerken aan een goede deltakennisinfrastructuur.
  3. Landen gaan samen werken aan de realisatie van de nationale en internationale doelen. Een mooi voorbeeld daarvan is de reeds lopende samenwerking tussen Indonesië, Korea en Nederland bij de aanpak van overstromingsproblemen in Jakarta. Ook zullen landen gaan samenwerken in de bestaande (tot nu toe Nederlandse) Disaster Risk Reduction Teams.

Schultz is verheugd dat de Deltacoalitie vanaf vandaag een feit is. “In korte tijd hebben we 12 landen uit 4 continenten op één lijn gekregen. Dit is een historische gebeurtenis. Voor het eerst is er een coalitie op landenniveau, waarin deltalanden kennis, ervaring en ideeën uitwisselen en direct verbinden aan internationale afspraken en nationale uitvoering. Al deze landen zijn zich bewust van de enorme risico’s die het leven in een delta met zich meebrengt en zijn vastberaden dit onderwerp overal bovenaan de agenda te krijgen.”

Het laatste voorwerk werd 9 mei gedaan tijdens de conferentie Sustainable Urban Deltas, georganiseerd door de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam en het Rijk. Stedelijke delta’s staan in de frontlinie in de strijd tegen klimaatverandering. Juist daar zijn de gevolgen van waterverontreiniging, overstromingen, verzilting en beperkte beschikbaarheid van zoet water en sanitatie groot. Terwijl juist in de stedelijke delta’s het geld wordt verdiend, het land het meest vruchtbaar is en steeds meer mensen wonen. In 2050 zullen ongeveer 650 miljoen mensen in stedelijke delta’s wonen.