Mogelijk extra geld voor binnenvaart

Er komt mogelijk extra geld los voor de binnenvaart. Naast de al beloofde 62 miljoen euro, gaat staatssecretaris Tineke Huizinga kijken of ze meer geld kan vrijmaken voor stimulering van de Nederlandse binnenhavens, zo beloofde ze bij de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat. Huizinga reageerde hiermee op een verzoek van de ChristenUnie.

Bron: Nieuwsblad Transport, 05-12-2008;