Mogelijk sluiting van Europoortkering komend stormseizoen

In 2007 werd de eerste verificatiesluiting uitgevoerd. De Europoortkering werd toen tijdens een flinke storm gesloten bij een sluitpeil dat 40 cm lager was dan het officiële sluitcriterium. Het komende stormseizoen gaat dit mogelijk weer gebeuren. Tijdens een zogenaamde verificatiesluiting oefent Rijkswaterstaat het sluiten van de keringen onder stormcondities.

Oefenen onder stormcondities
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft in mei 2016 besloten om elke 7 jaar een verificatiesluiting bij de Europoortkering uit te voeren als er in de afgelopen 7 jaar geen echte stormsluiting heeft plaats gevonden. Met een verificatiesluiting oefent het operationele team het sluiten van de keringen onder stormcondities. Zo wordt de specifieke kennis en kunde op peil gehouden en de veiligheid geborgd van 2 miljoen Nederlanders. De verificatiesluiting staat los van de jaarlijkse functioneringssluiting die zaterdag 9 september plaatsvond.

Sluitpeil tijdelijk verlaagd naar 2.60 meter boven NAP
Rijkswaterstaat verlaagt het officiële sluitpeil van de Europoortkering vanaf 1 oktober 2017. Dit betekent dat de kering sluit bij 2.60 meter in plaats van 3.00 meter boven NAP bij Rotterdam en/of 2.30 meter in plaats van 2.90 meter boven NAP bij Dordrecht. De datum van de verificatiesluiting is afhankelijk van de weersomstandigheden. Een waterstand van +2.60 meter NAP of hoger te Rotterdam en/of 2.30 meter NAP of hoger te Dordrecht komt ongeveer eens per twee jaar voor. De kans is daarmee reëel dat Rijkswaterstaat dit jaar of volgend jaar de verificatiesluiting uitvoert, maar zeker is dat niet. Zodra de verificatiesluiting heeft plaatsgevonden geldt het officiële sluitcriterium weer. Ook vorig jaar stond de verificatiesluiting op de planning maar waren de weersomstandigheden dermate dat het niet tot een sluiting kwam.

Stremming scheepvaart
Indien de Europoortkering dicht gaat vanwege de verificatiesluiting betekent dit een tijdelijke stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal. Hoe lang die stremming duurt, hangt af van het verloop van de storm.