MSC gaat schadeclaims betalen deze week

Rederij MSC heeft toegezegd de uitstaande schadeclaims deze week te zullen betalen. Begin dit jaar verloor het containerschip de ‘MSC Zoe’ 342 containers ten noorden van de Waddeneilanden. Er liggen nog 50 containers op de zeebodem.

MSC Zoe Foto Kustwacht Nederland 1-2019
‘MSC Zoe’. Foto, Kustwacht Nederland

Op basis van de bij Rijkswaterstaat aangeleverde overzichten bedraagt het totaal aan geclaimde kosten tot nu toe bijna 3,35 miljoen. Daarvan is 700.000 euro geclaimd door de eilandgemeenten en natuurorganisaties. Het aandeel van het Rijk in de totale claim bedraagt, vanwege onder meer de inzet van groot materieel (schepen), 2,64 miljoen. In juni heeft MSC ongeveer 600.000 euro betaald, als eerste betaling.
(Bron: Kamerbrief ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

In de tussentijd gaat Rijkswaterstaat door met het bergen en opruimen van de verloren lading. Met aangepaste netten wordt in totaal 18 dagen in de vaargeul boven de Waddeneilanden naar klein afval gevist dat zich op of net onder de zeebodem bevindt, zo meldt de NOS.

Een groep vrijwilligers van ‘Stichting Duik de Noordzee Schoon’ heeft ook afval opgedoken, in totaal 2500 kilo, waarvan 500 kilo afkomstig van de MSC Zoe. Het team was negen dagen weg en ging op de zeebodem op zoek naar spullen die schadelijk zijn voor het ecosysteem. In totaal hebben de vrijwilligers bij veertien expedities al 60.000 kilo aan afval omhooggehaald. Bekijk de video op NOS.