Vervuilde stranden van MSC Zoe. Foto, Marjan Veenendaal Staatsbosbeheer.

Partijen volgen aanbevelingen op na verlies containers MSC ZOE op Noordzee

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het Panamese containerschip MSC ZOE 342 containers op de Noordzee ten noorden van het Nederlandse Waddengebied. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in zijn rapport dat een vergelijkbaar voorval in de toekomst opnieuw kan plaatsvinden en dat het Waddengebied beter beschermd moet worden tegen containerverlies op de twee vaarroutes ten noorden van de Waddeneilanden. Uit reactie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) blijkt dat de aan hen gerichte aanbevelingen grotendeels zijn of worden opgevolgd.

Vervuilde stranden van MSC Zoe. Foto, Marjan Veenendaal Staatsbosbeheer.
Vervuilde stranden van MSC Zoe. Foto, Marjan Veenendaal Staatsbosbeheer.
Vervuilde stranden van MSC Zoe. Foto, Marjan Veenendaal Staatsbosbeheer.

De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaan over een internationale aanpak om containerverlies te voorkomen, een aanpak in Nederland op korte termijn en het verbeteren van inzicht in routespecifieke risico’s ten noorden van de Waddeneilanden.

Aanbevelingen nationaal en internationaal
De minister van IenW heeft internationaal – in samenwerking met Duitsland, Denemarken en andere EU-lidstaten – diverse acties en initiatieven ondernomen om containerverlies bij de Waddeneilanden te voorkomen. Veel van de voorgestelde maatregelen kunnen in 2022 of 2023 worden gerealiseerd. Ook op nationaal niveau heeft de minister acties in gang gezet. Rederijen en kapiteins van grote containerschepen worden via verschillende kanalen actief geïnformeerd. De aanbeveling aan de KVNR wordt actief opgevolgd. Ook deze aanbeveling heeft een internationaal karakter, waardoor het enige tijd duurt voordat resultaten zichtbaar zijn.

Lange termijn
De internationale aanpak die nodig is om de risico’s van containerverlies met maatregelen beter te beheersen vergt een aantal jaren. De Raad moedigt de minister aan komende jaren vasthoudend te blijven in het realiseren van de doelen van de aanbevelingen, zowel op internationaal als op nationaal niveau. Zonder de samenhang met de opvolging van de aanbevelingen van het internationale onderzoek naar de toedracht van het voorval met de MSC ZOE uit het oog te verliezen.

De volledige reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de opvolging van de aanbevelingen is te vinden op de onderzoekspagina: Veilig containertransport ten noorden van de Waddeneilanden. Lessen na het containerverlies van de MSC ZOE.