Naleving regelgeving veerponten redelijk op orde

De naleving van de regelgeving aan boord van veerponten is over het algemeen op orde. Dat blijkt uit thema-inspecties op veerponten door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2012 en 2013. Doel van deze thema-inspecties was om een beeld te krijgen van de naleving van geldende regelgeving aan boord van deze veerponten met betrekking tot de technische eisen, de bemanning, uitrusting en veiligheid.

De ILT heeft 58 veerponten op 61 punten gecontroleerd. De inspectie controleerde onder meer of er genoeg reddingsvesten en brandblussers aan boord waren en of deze aan de eisen voldeden. Ook is gekeken of duidelijk was aangegeven wat het maximaal aantal passagiers aan boord mag zijn. Andere punten van inspectie waren onder meer de opstelling van de installatie voor geluidssignalen, accu’s, werplijn, ankers, verrekijker, juiste bestickering en kenmerking van de accukist en de vulleiding van de brandstoftank.

Gemiddeld weken de veerponten op 2 á 3 punten af van de regelgeving. Het aantal afwijkingen per veerpont varieerde van 0 tot 21. Vooral de elektrische installatie, het geven van de geluidssignalen en eventuele benodigde ankers met draad verdienen extra aandacht. De ILT zal ook in 2014 thema-inspecties uitvoeren op veerponten.

Tijdens de thema-inspectie heeft de ILT twee soorten veerponten gecontroleerd: vrij varende veerponten en kabel veerponten. Deze veerponten bestaan uit verschillende type veerponten zoals de autoveerponten en de voet/fietsveerponten. Al deze verschillende typen en soorten hebben afwijkende regelgeving. Alle veerponten waren bestemd of werden gebruikt voor bedrijfsmatig vervoer van een of meer personen en onderhielden een openbaar vervoersdienst. Veerponten die zijn ingericht voor het bedrijfsmatig vervoer van minder dan twaalf passagiers vielen buiten deze thema-inspectie.

Meer… Inspectie leefomgeving & Transport

Related news

List of related news articles