Natura 2000

In de tweede week van januari stond er een paginagrote advertentie in alle dagbladen over de “inspraak op aanwijzing Natura 2000 gebieden”. Ook wij als watersporters hebben daar mee te maken. Ter bescherming van de Europese natuur hebben de lidstaten van de Europese Unie in 1979 en 1992 respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn aangenomen.

Bron: Watersportverbond, 06-03-2007;