Natuurvergunning voor de kolencentrale RWE/Essent moet gedeeltelijk opnieuw

rwe

Woensdag 16 april heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan in de zaak die Nederlandse en Duitse natuur- en milieuorganisaties hebben aangespannen tegen de natuurbeschermingswetvergunning voor de kolencentrale van RWE/Essent aan de Eemshaven. Volgens de Raad van State moeten de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het ministerie van Economische Zaken binnen zes maanden de natuurvergunningen aanpassen of herzien, omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de uitstoot van stikstof voor twee Nederlandse natuurgebieden en de gevolgen van de uitstoot van kwik. De Raad van State vindt de gevolgen van de uitstoot van stikstof voor het Waddengebied niet erg, omdat er in het gebied maatregelen worden genomen die de negatieve effecten tegengaan.

Meer… Waddenvereniging

Related news

List of related news articles