Nautische jaarcijfers Meer blikschade door wind in haven Rotterdam

Het slechte weer van vorig jaar – er was aanzienlijk meer wind en storm dan in 2010 – beïnvloedde de nautische cijfers van de haven van Rotterdam nadelig. Het aantal ongelukken (16 tegen 15 in 2010) bleef nagenoeg gelijk maar er was meer blikschade (131 tegen 116), terwijl minder zeeschepen de haven aandeden 33.681 tegen 34.404 zeeschepen. Havenmeester René de Vries nuanceerde de cijfers: “Als je het hebt over 16 ongelukken op een kleine miljoen scheepsbewegingen is de haven nog steeds extreem veilig.”

Het minder aantal schepen – 33.681 tegen 34.404 zeeschepen in 2010 – bij een toename van de overslag (430 naar 435 miljoen ton) komt door de schaalvergroting en zwaarder beladen containerschepen. Dit jaar vindt er een verbreding plaats van de Maasgeul, de vaargeul in de Noordzee van de laatste 15 kilometer voor de kust naar de Maasmond . Die moet er voor zorgen dat extreem grote schepen elkaar kunnen passeren zodat de verblijftijd van deze zogenoemde ‘geulschepen’ in Rotterdam afnemen (zie gemeenschappelijk bericht met Rijkswaterstaat).

Nautische Efficiency Index
De gemiddelde ‘turn-around-time’ van schepen bleef gelijk; afname van één minuut tot 4,36 uur. De havenmeester wil deze tijd niet langer meer gebruiken als methode om het werk van de nautische dienstverleners te waarderen. Er zijn zoveel andere, onbeheersbare factoren die deze tijd bepalen. Het Havenbedrijf werkt nu aan de Nautische Efficiency Index, een standaard voor de internationale scheepvaart die bepaalt of het verkeersproces verloopt conform vastgestelde planning.

LNG
Tijdens de bijeenkomst maakte De Vries zich hard voor meer regelgeving op nationaal en internationaal niveau voor het gebruik van LNG als brandstof in zowel zee- als binnenvaart. “Onderzoek wijst uit dat LNG een kans is om binnenvaart en zeevaart op een financieel interessante wijze te verduurzamen.” Verder ging De Vries in op de 21 controles van schepen uit Japan vanwege het kernongeval in Fukushima; het nautisch beheer van Dordrecht dat het havenbedrijf in juli overnam en de binnenvaart in het algemeen.

Meer… Port of Rotterdam