Nederlandse mossel komende 5 jaar MSC-keurmerk

Mosselen uit de Nederlandse wateren mogen de komende vijf jaar het MSC-keurmerk voeren. De mosselbodemcultuur-kwekers en de hangcultuurkwekers hebben het hercertificeringstraject doorlopen. Nederlandse mosselen uit de Waddenzee en Oosterschelde en Zeeuwse hangcultuurmosselen zijn aantoonbaar duurzaam. In België worden de meeste mosselen verkocht,  64% van de Nederlandse productie.

De twee mosselproductiewijzen zijn volgens de MSC Visserij Standaard beoordeeld door de onafhankelijke certificeerder MEC Certification Ltd. MSC staat bekend als ’s werelds meest betrouwbare en breed erkende standaard voor duurzame wild gevangen vis, schaal- en schelpdieren. De drie principes van de MSC Visserij Standaard zijn: gezonde bestanden, minimale effecten op het mariene ecosysteem en effectief beheer.

Nederland telt 88 mosselbodemcultuur-kwekers die jaarlijks zo’n 57 miljoen kilo Zeeuwse mosselen aanvoeren
Mosselen worden in Nederland bevist of beter gezegd gekweekt in de Waddenzee en Oosterschelde. Het ‘kweken’ is een vorm van natte landbouw. De mosselkweker vist mosselzaad op of vangt het via zogenaamde mosselzaadinvanginstallaties in. Vervolgens zaait hij het natuurlijke mosselzaad uit op zijn percelen in de Waddenzee of Oosterschelde. Twee tot drie jaar later zijn de mosselen klaar om geoogst te worden, gevoed door de natuurlijke omgeving. Nederland telt 88 mosselbodemcultuur-kwekers die jaarlijks zo’n 57 miljoen kilo Zeeuwse mosselen aanvoeren. Daarnaast is ook voor vier bedrijven uit de mosselhangcultuur – aangesloten bij de Vereniging Zeeuwse Hangcultuurkwekers – de certificering verlengd. Deze mosselproducenten vangen hun mosselzaad door het van touwen te schrapen en vervolgens in lange kousvormige netten in het water op te laten groeien tot consumptiemossel.

In deze animatie wordt uitgelegd hoe het MSC keurmerk traceerbaarheid van oceaan tot op het bord borgt:

Momenteel zijn er meer dan 23.000 producten met MSC-keurmerk verkrijgbaar verdeeld over 100 landen, afkomstig van 310 visserijen. Het MSC-keurmerk borgt de traceerbaarheid hiervan van oceaan tot op het bord. Die keten transparantie is ook van belang voor de visserij. De visser wil natuurlijk dat de consument erop kan vertrouwen dat zijn mosselen ook echt uit een duurzame visserij komt.