Nederlandse Vereniging van Binnenhavens jaarcongres 1 november in Lelystad

Op donderdag 1 november vindt het NVB-jaarcongres plaats in Agoratheater in Lelystad, dat georganiseerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Urk. Met dit jaar een uitgebreid programma van sprekers, mini-colleges, verschillende excursies en een speech van Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze dag staat in het thema van “de nieuwe stroming”.

De nieuwe stroming Nieuwe havens brengen nieuwe verbindingen tot stand met nieuwe kansen voor circulaire stromen en het verduurzamen van vervoerstromen. De verbindende rol van binnenhavens staat centraal in het interactieve ochtendprogramma van het jaarcongres; de samenwerking van de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam, de bijdrage die binnenhavens leveren aan de (regionale) economie en de optimalisering van logistieke ketens door kennis te verbinden. In enkele mini-colleges wordt ingezoomd, vanuit de theorie en de praktijk, op de kansen voor gebiedsontwikkeling. ’s Middags zijn er diverse excursies om kennis te maken met de veelzijdigheid van Flevolands ondernemerschap.

Een groot aantal sprekers uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven komen hun kennis over de binnenhavens delen. Bekijk het gehele programma op havens.binnenvaart.nl/jaarcongres/2018#Programma

Aanmelden
Ga voor meer informatie en aanmelden voor het jaarcongres naar havens.binnenvaart.nl/jaarcongres/2018