Nederlandse vissers actief in het internationale CleanSea project

CleanSea

Tien Nederlandse vissersschepen starten in januari in het internationale onderzoek “CleanSea” naar de vervuiling van Europese zeeën en de Oceaan. Met behulp van de tien vissersschepen en hun bemanningen zullen gegevens worden verstrekt over de omvang en de plaats van de verontreiniging op de Noordzee. Het afval dat zij naar wal brengen wordt nauwkeurig gewogen, geanalyseerd en verwerkt in de rapportage van CleanSea aan de EU commissie.

CleanSea is een groot Europees onderzoeksproject, met als doel om informatie en instrumenten aan te dragen om de Europese zeeën schoon, gezond en productief te houden. In het CleanSea project wil men dit bereiken door het vergroten van de kennis over de samenstelling, verspreiding en impact van zwerfvuil in zee. De partners in het CleanSea project zijn gevestigd in 11 lidstaten, en bestaan uit 4 universiteiten, 5 onderzoeksinstellingen, 6 MKB organisaties, 1 NGO en 1 netwerk van kustgemeenten; “KIMO”.

Vissers worden zich steeds meer en meer bewust van de gevolgen van de verontreinigingen van de zeeën en de Oceaan. Zij werken dan ook graag mee in het internationaal onderzoek CleanSea, als extra onderdeel in het Fishing for Litter project van KIMO. Hun werkgebied word nog steeds vervuild met afval waarmee het maritieme milieu wordt belast.

Ruim honderd bemanningen (meer dan zeshonderd vissers) van Nederlandse vissersschepen werken al jaren samen in het Fishing for Litter project , waarvan de resultaten aantonen dat het bijzonder zinvol is wat deze vissers presteren. Zij nemen jaarlijks vele honderden tonnen maritiem afval, maar ook afval van On-shore, wat op zee terecht komt via de rivieren en kanalen mee naar land.

KIMO Nederland en België is onderdeel van KIMO International. KIMO International is in 1990 in Denemarken opgericht. De Noorse afkorting KIMO staat voor “Kommunenes Internasjonale Miljorganisasjon” en is een vereniging van kustgemeenten met gemeenschappelijke belangenorganisatie van lokale overheden. De organisatie strijdt tegen de vervuiling van de Noordzee, Ierse zee, Noordoostelijke Atlantische oceaan en de Baltische zee. KIMO International heeft 160 gemeenten in 16 landen.

CleanSea is een multidisciplinair opgezet onderzoeksproject dat de problematiek van afval in zee vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Het doel van het project is om lidstaten en andere ‘stakeholders’ kennis en methoden aan te reiken om de oorzaken en gevolgen van afval in zee beter te kunnen vaststellen en daarmee uiteindelijk ook bij te dragen aan een schone zee, vrij van schadelijke hoeveelheden afval. Het project formuleert daartoe opties voor beleid.

Meer… CleanSea