NEN zoekt leden voor normcommissie ‘Energie uit Water’

Op 11 mei 2012 vindt de eerste normcommissievergadering voor NEC 114 ‘Energie uit Water’ plaats. Deze commissie gaat bijdragen aan de ontwikkeling van normen voor golf- en getijde-energie, osmose, thermische energie uit zee en laag verval. Dit gebeurt grotendeels in internationaal verband. NEC 114 vaardigt daarom ook Nederlandse gedelegeerden af naar de Europese en mondiale normcommissies.

Meer… NEN