Nieuw record voor LNG hub Gate terminal op Maasvlakte

Gate terminal heeft in 2019 een nieuw record van 171 scheepsoperaties uitgevoerd. In 2018 waren dat er 104. Gate loste 14,4 miljoen m3 LNG uit 111 schepen (waarvan 8 transshipments en 16 kleine schepen). Gate laadde 1,5 miljoen m3 in 8 grote schepen (alle transshipments) en in 52 kleine schepen. Twee van de grotere schepen losten hun geladen vracht opnieuw bij Gate.

Gate terminal LNG importterminal 03-07-19 foto Gate terminal pb 9-1-2019
Foto, Gate terminal.

De schepen kwamen uit uiteenlopende landen: Algerije, Angola, Equatoriaal Guinea, Nigeria, Noorwegen, Peru, Qatar, Rusland, Nederland, Tobago, Trinidad en de Verenigde Staten. De schepen gingen naar onder andere Griekenland, Italië, Jordanië, Singapore, Nederland, Verenigde Arabische Emiraten en Verenigd Koninkrijk, terwijl kleinere schepen naar Finland, Gibraltar, Norwegen, Spanje, Zweden en Nederland.

Klanten boekten een record van totaal 7,3 BCM hervergast LNG dat via het GTS gastransportnet werd uitgestuurd, dat is meer dan drie keer zoveel als in 2018. In de loop van 2019 zijn er diverse records gebroken op maandelijkse-, dagelijkse- en uurbasis. In de eerste drie dagen van 2020 werden weer records bereikt op uurbasis (17.084 MWh/h) en op dagelijkse basis (410 GWh).

Ook record aantal trucks geladen

Ook heeft Gate terminal een record aantal van 3.466 trucks geladen, vooral voor distributie in Europa, en ook in China. Dit betekent een toename van ongeveer 25 procent ten opzichte van 2018.

Zo’n duizend bomen gekocht

Het effect van broeikasgas als gevolg van een incident waarbij enkele tonnen methaan vrijkwamen is gecompenseerd door een bijdrage aan een inkoopproject van ongeveer duizend bomen.