Nieuwe 5-daagse Veiligheidstraining voor visserijsector

Het veiligheidstrainingsinstituut DHTC uit Den Helder heeft in samenwerking met het Nautisch College ROC Kop van Noord-Holland een 5-daagse Basis Veiligheidstraining Vissersvaartuigen ontwikkeld. De cursus is gecertificeerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van Artikel 44 Besluit Zeevisvaartbemanning.

Bestaande en toekomstige bemanningsleden van vissersvaartuigen leren hoe zij moeten handelen bij diverse (nood)situaties aan boord van een schip. Ruud Oliemans, training manager bij DHTC: “Wij trainen de cursisten in brandbestrijding, overleven op zee, eerste hulp bij ongelukken en het transport van gewonden.” Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan preventie. Wouter Bontes: “Dit deel van de cursus omvat brandpreventie, persoonlijke veiligheid, algemene veiligheid en het voorkomen van milieuvervuiling.”

Over veiligheidsrisico’s van verschillende visserijmethoden
Verder worden de cursisten geïnformeerd over de veiligheidsrisico’s van verschillende visserijmethoden; van boomkor- en bordenmethode tot garnalen- en schelpdiervisserij, en wordt hen geleerd hoe zij hiermee aan boord moeten omgaan. Deze cursus is zowel voor de kottervloot als de trawlersector.

Erkende certificaten zijn 5 jaar geldig
De basiscursus wordt in Den Helder gegeven en duurt 5 dagen, inclusief theorielessen en praktijktraining. Is de cursus met goed gevolg doorlopen dan worden twee erkende certificaten uitgereikt. Dit zijn de certificaten Basis Veiligheidstraining Vissersvaartuigen en Basic Safety Training STCW A-VI/1 (table 1-4), beide met een geldigheidsduur van vijf jaar.