Nieuwe cao: Havenwerkers krijgen vijf jaar werkgarantie

Haven RotterdamKLEIN

De leden van FNV Havens, werkzaam bij het grootste containeroverslagbedrijf van Europa, hebben met ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe cao, die o.a. voorziet in prijscompensatie, werkzekerheid en loonsverhoging.

Uniek in de havengeschiedenis is een onderhandelingsresultaat met zo’n lange looptijd. De cao loopt van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2017.

Zeer goed cao-resultaat
In deze cao is onder andere geregeld: werkzekerheid voor een periode van 5 jaar; automatische prijscompensatie; loonsverhogingen ( te samen naar verwachting circa 15% over de looptijd van deze cao); eenmalige uitkeringen variërend van € 4000 tot € 5500 per werknemer; korter werken voor oudere werknemers; en aow-compensatie vanaf 65 jaar.

Niek Stam, onderhandelaar namens FNV Havens: “Wij zijn onze leden zeer dankbaar dat zij ons gedurende de onderhandelingen volop gesteund hebben en vertrouwen hebben gegeven. Net als bij de onderhandelingen over de vorige cao kwam de werkgeversdelegatie opeens met een eindbod, terwijl er nog voldoende te bespreken viel. Er was ook voldoende financiële ruimte binnen de ECT en binnen de havensector . De werknemers hebben door werkonderbrekingen de cao-partijen te verstaan gegeven om weer te gaan onderhandelen. Dat wilden wij graag. En zo is het ook gebeurd.”

Opening nieuwe terminals
Volgens Stam zijn de leden met trots recht op het bereikte resultaat. “Het is een lange cao-periode in een periode die spannend is vanwege de opening van nieuwe terminals van APM Maasvlakte II en RWG. Aan het einde van dit contract kunnen wij definitief vaststellen of wij tevreden kunnen zijn met dit contract. Maar voor nu is het vooral een voordeel dat je als ECT’er een cao met deze inhoud achter je hebt staan. Er is overigens geen tijd om als lid van onze vakbond achterover te gaan leunen als je bij ECT werkzaam bent. Als het nodig is om actie te gaan voeren bij APM Maasvlakte II en RWG om ook bij deze terminals eerlijke en niet concurrerende cao-afspraken af te dwingen, dan zullen ze dat moeten gaan doen.”

Trots op achterban
De onderhandelingsdelegatie van ECT is trots op haar achterban. “Ze hebben ons gesteund na het eindbod en zijn tijdens de goed bezochte ledenvergaderingen unaniem achter ons gaan staan. Gezamenlijk hebben wij met onze achterban duidelijke afspraken gemaakt welke weg wij zouden bewandelen. Je krijgt nooit alles voor elkaar, maar als je in deze tijd om je heen kijkt, hebben wij met zijn allen een mooi resultaat neergezet.”

Bij ECT werken circa 2400 werknemers en FNV Havens is er met bijna 1300 leden veruit de grootste vakbond.

Meer… FNV