Nieuwe kademuur in Gentse haven in gebruik genomen

  • binnenland

De nieuwe kademuur aan de Moervaart in de haven van Gent is in gebruik genomen. De aanpalende bedrijven kunnen voortaan gebruik maken van deze nieuwe haveninfrastructuur om vlot en veilig schepen te lossen en te laden. Het Havenbedrijf investeerde hier 10 miljoen euro in. De bedrijven rondom de Moervaartkaai zijn actief in onder meer voeding, veevoeder, bouwmaterialen en vloeibare producten zoals biobrandstoffen.

De kademuur is gebouwd over een lengte van 1 kilometer van de hoek van het Kanaal Gent-Terneuzen/Moervaart tot aan de brug van de R4-Oost over de Moervaart. De kademuur is opgebouwd uit stalen damwanden en ankers en staat 2 meter voor de oude kademuur die verouderd en aangetast is door corrosie. In de toekomst wordt het water in dit deel van de Moervaart nog op 6,30 meter diepte gebracht.

Grootste investeringen in haveninfrastructuur van de afgelopen jaren
In het najaar past het Havenbedrijf Gent de bodembescherming nog aan. Volgend jaar zal de Vlaamse overheid (afdeling Maritieme Toegang) de vaargeul nog verbreden. Deze werkzaamheden gaan zo’n 10 miljoen euro kosten. Voor het Havenbedrijf is dit een van de grootste investeringen in haveninfrastructuur van de afgelopen jaren. Investeren in en het onderhouden van haveninfrastructuur vormen een van de opdrachten van het Havenbedrijf Gent.

De Moervaart verbindt het Kanaal Gent-Terneuzen met de Durme
Het kanaal de Moervaart is 22 km lang en verbindt het Kanaal Gent-Terneuzen met de Durme. Economisch gezien heeft de Moervaart nog weinig betekenis. Enkel 1,5 km ervan wordt voor havenactiviteiten gebruikt, voor het overige is het een thuis voor de pleziervaart tussen Gent en Lokeren.

Photo:

Related news

List of related news articles