Nieuwe klepstuw Binnenhaven klaar

’s-Hertogenbosch – De werkzaamheden aan de nieuwe klepstuw in de Binnenhaven in ‘s-Hertogenbosch zijn deze week succesvol afgerond. Bijna een jaar werkte de gemeente ’s-Hertogenbosch met het waterschap Aa en Maas aan de bouw van de stuw. Met de nieuwe klepstuw kan het waterschap het peilbeheer op de Binnendieze beter uitvoeren en de waterkwaliteit beter bewaken.

Bron: Blik op Nieuws.nl, 26-02-2008;