Nieuwe regeling stimuleert schone binnenvaart in Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam komt met het tijdelijke stimuleringsfonds ‘Schone binnenvaart en de duurzame logistiek in Rotterdam’. Het fonds verstrekt financiële bijdragen aan de sector om het brandstofverbruik en emissies in de regio Rotterdam te verminderen.

Het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) gaat namens het Havenbedrijf de stimuleringsregeling uitvoeren. Aanvragen kunnen worden gedaan door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. Projecten die op het moment van aanvraag reeds af zijn, komen niet in aanmerking voor ondersteuning. Onderzoeken zullen ten hoogste worden vergoed voor 25%. Gaat het om concrete uitvoering en tastbare demonstratieprojecten dan bedraagt de ondersteuning maximaal 75%. De Innovatie Raad van het EICB beoordeelt de aanvragen. Het gaat hier om onafhankelijke experts uit de wereld van binnenvaart, maakindustrie en wetenschap. Uiteindelijk zal een nadere afweging tussen de ingediende aanvragen worden gemaakt aan de hand van het verwacht milieurendement (vermindering brandstofverbruik en emissies naar de lucht) per in het initiatief geïnvesteerde eurobedrag.

Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend vanaf 1 januari tot en met 31 maart en vanaf 1 juli tot en met 15 oktober. In 2011 beschikt de stimuleringsregeling over een bedrag van € 250.000,-.

Bron: Port of Rotterdam, 20-12-2010;