Nieuwe simulatoren voor Nautisch College Den Helder

Het Nautisch College in Den Helder heeft fors geïnvesteerd in nieuwe scheeps- en machinekamersimulatoren. Op 5 november zal de Commandant Zeestrijdkrachten Rob Verkerk het vernieuwde simulatorpark in gebruik stellen.

Vanwege de nieuwe vereisten van het aangepaste STCW-verdrag (Standards of Training Certification and Watchkeeping) heeft het zeevaartonderwijs haar lesprogramma’s aangepast. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke vereisten zijn ook investeringen nodig in nieuwe ECDIS-apparatuur (elektronische zeekaart) en simulatoren. Op deze apparatuur worden examens afgenomen en kan de student stagevervangende vaartijd maken.

Het afgelopen jaar ontving het Nautisch College van de Keuzegids MBO het keurmerk ‘Topopleiding 2015’. De opleiding MBO Maritiem Officier wordt in Den Helder verzorgd door ROC Kop van Noord-Holland, in het gebouw van het Nautisch College.

Meer… KVNR