Nog steeds massale dumping afval van zeeschepen

Deze week (22-26 maart 2010) komt in Londen de milieucommissie van de Verenigde Naties, de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), bijeen. Op de agenda staat het verdrag over het lozen van afval op zee door de scheepvaartsector. Dumpen op zee gebeurt nog steeds veelvuldig in de zeescheepvaart. Stichting De Noordzee pleit tijdens de VN vergadering voor een totaalverbod voor afvallozing en wordt daarbij ondersteund door kapitein Charles Moore, de ontdekker van de plastic soep in de Stille Oceaan.

Bron: Transport Online, 23-03-2010;