Olie-exporterende landen voorspellen sterk stijgende olieprijs voor 2014

De drie beste voorspellende landen van de olieprijs, Mexico, Saoedi-Arabië en Rusland, voorspellen dat de olieprijs dit jaar stijgt van gemiddeld 98 dollar in 2013 naar 117 dollar per vat (WTI). De toonaangevende instanties, IEA, EIA en de markt (Nymex), houden het op een prijs van 104 dollar per vat. Dit blijkt uit onderzoek dat Roland Berger Strategy Consultants jaarlijks doet naar de ontwikkeling van de olieprijs.

“In 2013 schommelden de olieprijzen tussen de 87 en 111 dollar per vat. Het hoogtepunt lag in de maanden augustus en september en gemiddeld kwam de prijs als gevolg van positieve economische ontwikkelingen uit op 98 dollar”, vertelt David Frans, Principal bij Roland Berger in Nederland. “De lichte groei van 4% bovenop de prijs van 94 dollar in 2012 werd veroorzaakt door de toenemende vraag in opkomende economieën en hun groeiend aandeel in de wereldeconomie. In april 2013 was volgens de EIA het aandeel van de opkomende economieën met 44,5 miljoen vaten per dag voor het eerst groter dan dat van OECD landen. In december 2013 zagen we vervolgens de consumptie van OECD landen toenemen tot een niveau vergelijkbaar met de vraag voor de financiële crisis. Het vooruitzicht voor 2014 is dan ook dat de vraag verder groeit, terwijl een grote toename van het aanbod onzeker lijkt. Het eventuele effect van het gedeeltelijk opheffen van sancties voor Iran zal op korte termijn klein zijn en veel producenten zoals Saoedi-Arabië gebruiken steeds meer olie voor de interne markt. Een Roland Berger studie uit november 2013 beschreef al hoe de groeiende vraag in landen buiten de OECD en uitdagingen voor alternatieve energiebronnen een scenario met een stijgende olieprijs ondersteunen. De top drie voorspellers lijken hier in mee te gaan.”

Anticiperen op groei
Onderzoek van Roland Berger toont aan dat de begrotingen van Mexico, Saoedi-Arabië en Rusland, een betrouwbare graadmeter zijn voor de voorspelling van olieprijzen. De voorspellingen van deze landen zaten gemiddeld 12 procent naast de uiteindelijke olieprijs. Met voorspellingen tussen de 116 en 119 dollar per vat komen de drie partijen uit op een gemiddelde prijs van 117 dollar. “Uit de voorspelling van eind vorig jaar kunnen we aflezen dat Mexico, Saoedi-Arabië en Rusland anticipeerden op een groei van de wereldwijde economie, waardoor de vraag naar olie aantrekt”, aldus Frans. “Momenteel is de olieprijs ongeveer 100 dollar, blijkbaar is de wereldwijde economische groei in het eerste kwartaal achtergebleven bij de verwachtingen van de olie-exporterende landen. Recente ramingen van bijvoorbeeld het IMF gaan uit van een groei van bijna 4% in 2014 waardoor de prijs van olie kan stijgen in de richting van de optimistische verwachtingen van olie-exporterende landen.”

Meer… Roland Berger