Olie uit wrak Baltic Ace succesvol verwijderd

  • binnenland

Rijswaterstaat heeft de eerste fase van de berging van de Baltic Ace succesvol afgerond. Mede vanwege het goede weer de afgelopen weken is dit sneller dan gepland. Het risico op milieuverontreiniging is hiermee grotendeels weggenomen.

Werkponton ingezet voor olieverwijdering Baltic

Werkponton die is ingezet voor olieverwijdering Baltic Ace

Rijkswaterstaat is donderdag 29 mei gestart met de olieverwijderingswerkzaamheden op de wraklocatie van de Baltic Ace. De olietanks in het wrak die bereikbaar waren zijn leeggepompt en vervolgens gereinigd. Na het goede weer van de afgelopen weken zijn de weersomstandigheden momenteel niet goed genoeg om te kunnen starten met de volgende fase van de berging. Zo gauw het weer het toestaat vervolgt Rijkswaterstaat de werkzaamheden met het aanbrengen van hijspunten op het wrak.

Olie verwarmen
De olie in het wrak was gestold. Voordat de olie kon worden verwijderd is de olie verwarmd tot ruim 80 graden. Vervolgens is de olie met het zogenaamde ‘Hottap-systeem’ uit de tanks gepompt. De olie wordt aan land aan een olieverwerkingsbedrijf aangeboden voor verdere verwerking.

In de zomer van 2015 wordt het wrak in zes stukken gezaagd en in delen geborgen. Door het wrak volledig op te ruimen verbetert de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven, de veiligheid voor de scheepvaart en worden de milieurisico’s weggenomen.

Achtergrond
Op 5 december 2012 vond op de Noordzee een aanvaring plaats tussen autocarrier Baltic Ace en containerschip Corvus J op ongeveer 65 kilometer van Goeree-Overflakkee. De Baltic Ace zonk direct. Van de 24 bemanningsleden overleefden 13 het ongeluk. Het wrak ligt midden in een van de drukst bevaren internationale scheepvaartroutes van de Noordzee en hindert een vlotte en veilige doorvaart voor de 16.000 schepen die hier jaarlijks richting Rotterdam varen. Ook vormen de stookolie en de ruim 1400 auto’s aan boord van het scheepswrak een bedreiging voor het milieu.

Bekijk ook de projectpagina Noordzee: berging Baltic Ace.

Meer… Rijkswaterstaat 

Related news

List of related news articles