MOCE On Air Talkshow: Een duurzame carrière

De allereerste On Air Talkshow op Community Square vond plaats na de officiële opening van MOCE en richtte zich op de baan- en opleidingskeuzes binnen olie, gas, maritiem en hernieuwbare energie. De panelleden discussieerden over de huidige beeldvorming van studenten en welke kansen en bedreigingen er zijn aan de hand van de energietransitie.

“Wij zien nog geen enorme omslag naar hernieuwbare energie”, zegt Thom Koning, Chairman Our Oceans Challenge en ook werkzaam bij Heerema. “Natuurlijk vindt er op termijn een omslag naar hernieuwbare energie plaats, echter is het binnen olie en gas nu relatief constant. Wel voorzie ik straks een gat ontstaan als ervaren personeel de industrie verlaat.” Qua behoud van personeel merkt Heerema vooralsnog weinig tot geen verandering, wel zien zij in de nabije toekomst een krapte ontstaan op het gebied van elektrotechniek.

 Luister de podcast van deze talkshow:

Olie en gasindustrie geven onvoldoende prijs over hoe mooi de sector is
Behoud van kennis in de industrie is van belang, maar het aanzuigen van nieuw talent blijkt even belangrijk als lastig. Op de vraag hoe de offshore industrie werken aantrekkelijker kan maken voor studenten, vertelt Gaby Wullink, The Hague Applied Sciences: “De hele sector moet een omslag maken. Beeldvorming van studenten moet worden omgebogen zodat zij enthousiast raken over het meewerken aan een sector in transitie.” Wullink geeft ook aan dat voornamelijk de olie en gasindustrie onvoldoende prijsgeeft over hoe mooi de sector is en welke uitdagingen er nog te behalen zijn. Wullink: “Studenten hebben een verouderd beeld en dat is jammer, want juist nu liggen er veel kansen binnen de energiesector. Vaak krijgen studenten mooi offshore apparatuur te zien, maar hebben zij geen idee wat het doet. Hierover wordt weinig gecommuniceerd en dat is jammer.” Gelukkig ziet Wullink wel een toename in het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een technische opleiding.

Toekomstbestendig
Dat banen zullen veranderen door de duurzame energietransitie, daar zijn alle panelleden het over eens. Hans van Burk, Director Sales & Marketing bij iPS-Powerful people geeft aan dat voornamelijk elektriciens en mecaniciens gewild zijn binnen renewables. De aanwas vanuit de fossiele industrie blijkt relatief eenvoudig door te plaatsen binnen hernieuwbare energie. “Dit zijn mensen met een gedegen opleiding en kennis van offshore werken en passen zeer goed in lastige in te vullen profielen.”

Een toekomstbestendige carrière in een wereld gericht op duurzaamheid kan men dus op verschillende manieren bereiken, ook binnen olie en gas, aldus de panelleden, want juist nu is deze industrie in beweging en zijn er talloze mogelijkheden voor verandering.

Bekijk of beluister hier de andere talkshows:
– MOCE On Air Talkshow: KI, Techniek en jij
– MOCE On Air Talkshow: De Noordzee als energiecentrale