Onderzoek Maritiem Programma naar nieuwe monitorings- en beschermingstechnieken

Al jaren is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een van de voorlopers op het gebied van in situ bescherming van onderwater cultureel erfgoed. Experimenten begonnen al einde jaren 80 van de vorige eeuw. Na vervolgens een aantal jaren vooral op opgraving gefocust te zijn geweest is midden jaren 90 weer met allerlei experimenten begonnen om effectieve, betaalbare maatregelen te vinden om uitvoering te kunnen geven aan internationale afspraken – zoals het Verdrag van Malta en de UNESCO Conventie voor de bescherming van het Onderwater Cultureel Erfgoed. Daarin staat dat in situ bescherming altijd als eerste optie overwogen dient te worden.

Burgzand Noord 10
In het kader van het EU project SASMAP is van 10 juni tot 21 juni 2013 veldwerk verricht op het wrak de Burgzand Noord 10 (BZN 10). De BZN 10 is een 17e eeuws schip dat op de locatie Burgzand bij Texel is vergaan. BZN 10 was een koopvaarder geladen met o.a. Iberische kruiken, leistenen platen, tonnetjes met druiven en ansjovis en veel klein metalen voorwerpjes als koperdraad, belletjes en nog ongebruikte gereedschappen. Het wrak ligt al meer dan 10 jaar goed beschermd op de zeebodem, maar nu zijn extra maatregelen nodig om het ook de komende jaren te kunnen bewaren.

Meer… Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed