Onderzoek naar haalbaarheid marketingcampagne chartervaart

Zijn scheepseigenaren, coöperaties en rederijen tevreden over het resultaat van hun promotionele inspanningen? Welke marketinginstrumenten zetten zij in om gasten aan boord te krijgen? Is de traditionele chartervaart gebaat bij een algemene (inter)nationale marketingcampagne om de aantrekkelijkheid van varen en het verblijf aan boord onder de aandacht te brengen van een brede doelgroep?

Antwoorden op die vragen heeft de werkgroep Alle Hens aan Dek nodig om inzicht te krijgen in het draagvlak voor een gezamenlijke marketingcampagne voor de chartervaart. Vandaag wordt een online enquête gelanceerd op Chartervaart Lagelanden voor schippers/scheepseigenaren en beslissingnemers en ondernemers in de chartervaart. De hele maand februari kan men deelnemen aan deze enquête in het kader van een haalbaarheidsonderzoek voor een branchecampagne om meer gasten aan boord te krijgen. Medio maart worden de resultaten van de enquête bekend gemaakt.

Meer… Chartervaart Lagelanden