Onderzoek naar laad- en losregelingen binnenvaart

In opdracht van de Stichting Projecten Binnenvaart/ Bureau Innovatie Binnenvaart (BIB)* heeft NEA Transportonderzoek en -opleiding een onderzoek uitgevoerd naar laad- en losregelingen en overliggelden in de binnenvaart. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vergeleken met de actuele kosten per dag van verschillende typen binnenschepen. Het betreffende onderzoeksrapport wordt gepresenteerd op:

19 maart a.s. te 14.00 uur in de vergaderzalen van het Rijn- en Binnenvaarthuis (1e verdieping), Vasteland 12e, Rotterdam.

 
Het onderzoek laat een veelheid van regelingen zien en overliggelden die vaak ver beneden de kostprijs liggen. Voor de betrokken organisaties is dit aanleiding om de (inter)nationale overliggelden aan de orde te stellen.

Geïnteresseerden kunnen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.
Zij kunnen zich als volgt aanmelden:
Telefonisch: 010-4115900
Fax: 010-4129091
e-mail: [email protected]

Bron: CBRB, 11-03-2003;