Overheid en bedrijfsleven investeren samen in Brabantse vaarwegen

Overheden waaronder de gemeente Eindhoven, en het bedrijfsleven investeren ondanks de economische crisis juist nu in de verbetering van de Brabantse kanalen. Door slimme deals te sluiten investeren overheden in de verbetering van de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal en garandeert het bedrijfsleven dat er meer vervoer per schip zal plaatsvinden.

Concreet zeggen 16 bedrijven in Zuidoost-Brabant verenigd in stichting BERZOB toe voortaan minimaal 460 vrachtladingen per dag via de Brabantse kanalen te vervoeren in plaats van over de weg. De vaarwegen worden daarvoor geschikt gemaakt voor langere schepen. Minister van Infrastructuur & Milieu (I&M), mevr. Schultz van Haegen, prees de betrokken overheden en het regionale bedrijfsleven vandaag, maandag 20 augustus, tijdens een werkbezoek voor hun gezamenlijke inspanningen om Brabant bereikbaar te houden. De Eindhovense wethouder onderstreept deze gedachte.

De Brabantse vaarwegen Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart moeten gereed gemaakt worden zodat er langere en bredere schepen met meer capaciteit gebruik van kunnen maken. Daartoe investeren de overheden in de infrastructuur. In het kader van het Programma Beter Benutten worden in deze tijd van financiële krapte deals gesloten tussen overheden (Rijk, provincie en gemeenten) en partners uit het regionale bedrijfsleven en kennisinstituten om de vaarwegen beter te gebruiken en zo de bereikbaarheid te verbeteren. Op deze manier dragen alle partijen bij aan de vermindering van files en de bereikbaarheid van de regio. Het project ‘Sluizen Zuid-Willemsvaart 4, 5, 6 fase 2 ’ is het eerste project waarvoor zo’n slimme deal gesloten is tussen overheden en het regionale bedrijfsleven. Dit was voor minister Schultz dan ook de reden om een bezoek aan de Brabantse kanalen te brengen.

Wethouder Joost Helms (mobiliteit en milieu) van de gemeente Eindhoven onderstreept de betekenis van de samenwerking tussen de overheden en het bedrijfsleven. “Onze gezamenlijke investeringen in de vaarwegen en de betere benutting daarvan leiden een betere bereikbaarheid van de Brainportregio én tot een verbetering van de luchtkwaliteit. Het bedrijfsleven wordt daardoor gestimuleerd haar logistiek meer op het vervoer over water te richten en heeft door de grotere efficiency lagere transportkosten.”

Meer… Eindhoven