Overslag Rotterdamse haven op hoog niveau

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is over de eerste negen maanden van het jaar toegenomen met 6,1% tot 321 miljoen ton. De meeste goederensoorten vertoonden een positieve ontwikkeling: agribulk (+26%), overig nat massagoed (+16%), ertsen en schroot (+11%), kolen (+9%), ruwe aardolie (+7%), containers (+6%), roll on/roll off (+2%) en minerale olieproducten (+1%). In de min (blijven) het overig droog massagoed (-11%) en het overige stukgoed (-15%). In tonnen nemen ruwe olie (+5 mln.), containers (+ 5 mln.) en ertsen en schroot (+3 mln.) het leeuwendeel van de totale toename met 19 miljoen ton, voor hun rekening. Het massagoed deed het met +7% procent, tot 219 miljoen ton, beter dan het stukgoed dat 4% won tot 102 miljoen ton.

President-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam: “De Rotterdamse haven blijft op een hoog niveau presteren. De groei tot nu toe is gelijk aan die in 2007, toen we spraken van een ‘sprint in het derde kwartaal’, en deze septembermaand was zelfs iets beter dan die van vorig jaar. Ten opzichte van de eerste zes maanden kalfde de groei wel af, maar dat was dan ook de sterkste periode van de laatste tien jaar.

Indicaties voor een kenterend tij zien we overigens wel. De overslag van grondstoffen voor de metaalsector en de chemie loopt terug en de groei in containers en roll on/roll off, neemt af. Dit speelt al sinds het eerste kwartaal en is vooral gerelateerd aan de afkoeling van de wereldeconomie. Wanneer ook de groei op ons continent wegzakt, gaan wij dat onvermijdelijk merken. Hier zit echter een vertraging in en enige demping door de toegenomen handel met markten die beter standhouden. Daarbij profiteren we van structurele investeringen gedurende de laatste tien jaar in de haven en daarbuiten, zoals in de Betuwelijn. We handhaven dan ook onze jaarprognose van 4 à 5 % groei tot rond 420 miljoen ton. Voor 2009 verwacht ik echter een forse groeivertraging”.

Nat massagoed
Het groeipercentage van de import van ruwe olie (+7% tot 76 mln. ton) neemt geleidelijk af naar het eind van het jaar, parallel aan het herstel van de overslagcapaciteit in 2007. In absolute hoeveelheden komt de overslag dichtbij het in de praktijk maximale niveau van ruim 100 miljoen ton..

De overslag van minerale olieproducten (+1% tot ruim 44 mln. ton) maakt pas op de plaats. Vooral de vraag naar zware stookolie neemt niet toe omdat rederijen zuiniger varen om kosten te besparen. De behandeling van overig nat massagoed (+15,7% tot 27 mln. ton) profiteert vooral van de toenemende vraag naar biobrandstoffen en plantaardige olie. Chemische producten laten een veer.

Droog massagoed
De groei van de overslag van agribulk (+26%) neemt in de tweede jaarhelft geleidelijk af door de goede oogsten in de EU in het seizoen 2008-2009. Niet in de zeeoverslag zichtbaar is een grote hoeveelheid lading die per trein uit Oost-Europa komt voor overslag op de binnenvaart.

De import van kolen (+9% tot bijna 22 mln.ton) floreert dankzij de vraag uit Duitsland waar de eigen productie structureel en incidenteel terugloopt. In het vierde kwartaal loopt de groei relatief iets terug ten opzichte van het extreem goede kwartaal in 2007.

De behandeling van ertsen en schroot (+11% naar 33 mln.ton) lag op een bijzonder hoog niveau door de grote vraag naar staal en de uitbreiding van de productiecapaciteit in Duisburg en Luik. De laatste fabriek kwam in het vierde kwartaal 2007 (weer) in bedrijf en dit drukt de procentuele groei voor de rest van het jaar. Daarnaast zijn inmiddels productiebeperkingen aangekondigd. Dit leidt tot een jaarprognose van 42 miljoen ton..

De daling van de overslag van het overig droog massagoed, (–11% tot 8,6 mln. ton) is voor ongeveer de helft te wijten aan het verlies van ladingpakketten. De ander helft is conjunctureel bepaald. De overslag van mineralen staat al sinds eerder dit jaar onder druk door afnemende vraag vanuit de chemie en metaal. Bouwstoffen, zand en grind, worden minder gevraagd vanuit vooral Engeland en Spanje.

Stukgoed
De behandeling van containers nam toe van 78 miljoen ton in de eerste negen maanden van 2007, tot dik 82 miljoen ton (+6%). In TEU gerekend: 8,2 miljoen, een plus van 2%. Het verschil tussen eenheden en gewicht is een gevolg van de regulatie van lege containers door de grote terminals. De groei die in de eerste zes maanden nog 7% bedroeg, loopt vooral terug door vermindering van het verkeer op Engeland/Ierland en Azië.

Ook het roll-on / roll-off vervoer lijdt onder de economische afkoeling in Engeland. Mede ten gevolge van brand in de Kanaaltunnel behaalde de sector toch nog een groei van 1,7% tot ruim 13 miljoen ton.

Het overig stukgoed (-14,9% tot 6 mln. ton) heeft nog enige tijd nodig om het stopzetten van de LASH-vaart, vorig jaar, te compenseren. De toenemende overslag van staal biedt hiertoe perspectief. Aan de andere kant neemt de behandeling van metalen, vooral aluminium, af door de wegzakkende vraag. De opslag neemt in hoeveelheden en tijd toe.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 22-10-2008;