Parkeerbeleid Rotterdamse haven versoepeld

 

parkeerbeleid Opstelten

In de Rotterdamse haven komen meer zogenaamde ‘blauwe zones’ waar chauffeurs kort kunnen parkeren voordat ze bij bedrijven laden of lossen. Bovendien gaat de maximaal toegestane parkeerduur op deze blauwe zones van twee naar vier uur. Daarnaast laat het Havenbedrijf Rotterdam de periode voor betaald parkeren op de bewaakte truckparkings ingaan om 20.00 uur. Dit zijn de belangrijkste afspraken die Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO en het Havenbedrijf Rotterdam onlangs hebben gemaakt om het parkeerbeleid in de Rotterdamse haven meer te laten aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven en overlast door verkeerd geparkeerde vrachtwagens te voorkomen. De maatregelen gaan 1 april in.

Meer en langer op ‘blauwe zones’
Het gebeurt regelmatig dat chauffeurs ‘s nachts in de Rotterdamse haven aankomen en nog niet terecht kunnen bij hun opdrachtgever. Uiteraard is het primair de verantwoordelijkheid van verlader en vervoerder om een parkeervoorziening te treffen op locatie, maar dat lukt niet altijd. Daarvoor zijn binnenkort meer zogenaamde ‘blauwe zones’ beschikbaar. Bovendien verdubbelt de tijd die een chauffeur er mag staan: van twee naar vier uur tussen 20.00 en 6.00 uur. Hierdoor kan de chauffeur zo dicht mogelijk bij de klant parkeren en bovendien nog een korte rustperiode nemen voordat hij gaat laden of lossen.

Korter betaald parkeren op beveiligde truckparkings
Na aanhoudende klachten van bedrijven in de Rotterdamse haven over grote groepen kamperende Oost-Europese chauffeurs en dumping van trailers in het havengebied heeft het Havenbedrijf Rotterdam medio 2012 het parkeerbeleid aangescherpt en drie beveiligde truckparkings geopend met in totaal 272 parkeerplaatsen. Deze truckparkings kwamen mede tot stand op verzoek van TLN en het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat die al jaren lobbyen voor betere voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs in de haven. De bewaakte truckparkings in de Rotterdamse haven hebben momenteel een betaalde bezettingsgraad van 60%.

Op verzoek van TLN, EVO en omliggende gemeenten heeft Havenbedrijf Rotterdam het parkeer- en handhavingsbeleid geëvalueerd. Het Havenbedrijf heeft besloten om de periode van betaald parkeren op de parkings pas om 20.00 te laten ingaan in plaats van 18.00 uur. “Zo wordt de drempel verlaagd voor chauffeurs om de drukke spitsperiode te vermijden. Dat bevordert de bereikbaarheid van de haven”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf. Ook de Verkeersonderneming ondersteunt deze afspraak.

TLN en EVO verheugd over maatregelen
TLN en EVO zijn verheugd over de gemaakte afspraken. “Het beleid sluit nu beter aan op de behoefte van transportbedrijven en verladers”, aldus Peter Sierat, algemeen directeur van TLN. “Op deze manier stellen we onze leden nog beter in staat om hun werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Als je naar de resultaten van de gehouden enquête in onze achterban kijkt, moet dit nieuwe beleid op veel meer draagvlak rekenen.

Gebruik truckparkings verder stimuleren
De overlast van voorheen is afgenomen, maar nog niet volledig verdwenen. Er zijn nog steeds veel chauffeurs, die ‘s nachts in de openbare ruimte in de haven en omliggende gemeenten parkeren en voor overlast zorgen. De stadsregio Rotterdam, regiogemeenten, TLN, EVO en Havenbedrijf Rotterdam blijven zich de komende tijd inzetten voor een beter gebruik van de blauwe zones, de truckparkings in het havengebied en het beter organiseren van het parkeervraagstuk. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, maar gericht op een gezamenlijk eindresultaat: een goed ondernemersklimaat in de Rotterdamse haven en de regio.

Meer… Port of Rotterdam