Platform Gassen in Containers opgericht

Op initiatief van het bedrijfsleven en vakorganisatie FNV Bondgenoten is het Platform Gassen in Containers (PGC) opgericht. Doel van het platform is de problematiek rondom gassen in containers structureel aan te pakken. De veiligheid van werknemers staat hierbij voorop. Dit wordt bereikt terwijl de logistieke keten zo min mogelijk wordt gefrustreerd.

Er bestaat soms onduidelijkheid over de arbeidsrisico’s, procedures, meetapparatuur en meetmethoden bij het openen en lossen van containers. Gas wordt vaak gebruikt in containers om te voorkomen dat ongedierte en gevaarlijke insecten met de producten meereizen. Ook komt het voor dat producten in de container uitdampen, waardoor gassen vrijkomen. Van belang is dat de veiligheid van de medewerkers die met containers werken gewaarborgd is.

Het PGC zorgt in samenwerking met het bedrijfsleven, vakbonden, overheid, arbodiensten en de medische en logistieke wetenschap voor een heldere en eenduidige procedure bij het lossen van containers. Hierdoor zijn de werknemers beschermd en is er een werksituatie waar men in de praktijk mee uit de voeten kan. Onder aanvoering van het PGC wordt ook onderzoek gedaan naar alternatieven voor het gebruik van gas in containers, bijvoorbeeld met betrekking tot alternatieven voor het gebruik van stuwhout.

Veel bedrijven hebben afspraken gemaakt met producenten en logistieke dienstverleners over hoe ze voorkomen dat gassen in containers een gevaar opleveren voor medewerkers. Diverse sectoren en individuele bedrijven hebben protocollen opgesteld en meetmethodes ontwikkeld. Er bestaat echter de behoefte aan uniforme procedures en duidelijkheid over meetapparatuur en meetmethoden.

Het Platform pleit ervoor dat de Nederlandse overheid zich sterk maakt voor een Europese aanpak om het probleem zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken. Regels voor alleen de Nederlandse bedrijven helpen niet, omdat containers ook via andere Europese havens binnenkomen.

FNV-voorzitter Henk van der Kolk en algemeen directeur van EVO Dick van den Broek Humphreij gaven 29 maart het officiële startschot van het PGC op het symposium van Nieuwsblad Transport ‘Veilig omgaan met containergassen’. Het Platform Gassen in containers is een initiatief van EVO, FME-CWM, FNV Bondgenoten, Raad Nederlandse Detailhandel en TLN.

Bron: EVO, 30-03-2010;