Pioneering Spirit komt aan in Rotterdam. Foto, Kees Torn.

Platte oesters ontdekt in Rotterdamse haven

In het westelijke havengebied zijn verrassend veel platte oesters aangetroffen. Dit blijkt uit een onderzoek van Bureau Waardenburg, Wageningen Marine Research en Sas Consultancy, dat mogelijk is gemaakt door Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vondst is heel bijzonder. Platte oesterriffen kwamen tot begin 19e eeuw veel voor in de Noordzee, en zijn toen grotendeels verdwenen door onder andere overbevissing en milieuvervuiling. De schelpdieren komen in de Nederlandse kustwateren tegenwoordig nog maar beperkt voor, met name door kweek ten behoeve van consumptie.

Pioneering Spirit komt aan in Rotterdam. Foto, Kees Torn.

De onderzoekers hebben de oesters zowel aan een kademuur als op de havenbodem gevonden, in een gemiddelde dichtheid van acht oesters per m2. Dit is vrij veel. Binnen OSPAR – het internationale samenwerkingsverdrag om het maritieme milieu in de noordoostelijke Atlantische Oceaan, inclusief de Noordzee, te beschermen – wordt een minimale dichtheid van 5 individuen per m2 aangehouden voor een platte oesterrif. Het is niet bekend of elders in de haven vergelijkbare hoeveelheden oesters voorkomen en wat de geschatte platte oesterpopulatie in de haven is. Dat moet uit nader onderzoek blijken.

De kans op het voorkomen van platte oesters in de haven wordt vermoedelijk mede bevorderd door een combinatie van factoren, zoals de grote diepte (tot 20 m), het ontbreken van sterke stroming door de beperkte getijdewerking en de aanwezigheid van geschikte ondergrond. De oorsprong van de oesterpopulatie is nog onbekend.

Havenbedrijf
Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt de onderzoeken met en naar platte oesters in het westelijk havengebied. Zo is het ook betrokken bij het onderzoek van stichting ARK ARK zoekt oesterbaby’s in haven van Rotterdam | Port of Rotterdam. Het is blij verrast door de ontdekking van de platte oester. “Er waren natuurlijk al duidelijk signalen dat het goed gesteld is met het maritieme milieu in de haven. Onderzoek naar de aanwezigheid van vis wees daarop. Deze nieuwe vondst bevestigt dat een haven heel goed samen kan gaan met een rijke biodiversiteit onder water. We doen ons best doen om die combinatie verder te verbeteren”, aldus Boudewijn Siemons, COO Havenbedrijf Rotterdam.