Politie op jacht naar ‘zwakke schakels’ in haven R’dam

Rotterdam – De Rotterdamse haven wordt uiteraard gebruikt door internationale en nationale criminele organisaties. Bij criminele activiteiten zijn werknemers van bedrijven betrokken. Maar over de omvang van die criminaliteit is nog veel te weinig bekend, ook al omdat bedrijven weinig aangifte doen.


Dat blijkt uit het Criminaliteitsbeeld Rotterdamse haven dat het (politie)Kernteam Rotterdam-Rijnmond heeft opgesteld. Het rapport moet gezien worden als nulmeting van de aard en omvang van de zware georganiseerde criminaliteit in de Rotterdamse haven.


De goede logistieke voorzieningen in de Rotterdamse haven maken Nederland ook zeer geschikt als distributieland van illegale producten en diensten. Nederland beschikt over kennis, goederen en heeft een goede handelsrelatie met vele landen, aldus het rapport. Dat maakt de haven voor transnationale criminele netwerken gelijk interessant voor de in-, uit- en doorvoer van drugs, mensensmokkelaars, dieren en planten en illegaal afval. Voor wapens is Rotterdam niet zo interessant, maar voor sigaretten en gestolen auto’s juist weer wel. Overigens blijkt hier het effect van strengere controles zichtbaar. Opspringsdiensten hebben geconstateerd dat er verschuivingen naar andere havens plaatsvinden.

Bron: ANP – Port of Rotterdam, 12-03-2003;