Prinses Margriet bij viering 25-jarig jubileum KVNR

Prinses Margriet is donderdagmiddag 29 juni aanwezig bij de viering van het 25-jarig jubileum van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) op het schip SS Rotterdam. Tijdens de viering zal Prinses Margriet het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Dóór op vol vermogen!’ in ontvangst nemen.

De viering staat in het teken van 25 jaar vertegenwoordigen van de Nederlandse reders en de toekomst van de Nederlandse zeescheepvaart. De KVNR behartigt de belangen van de Nederlandse reders en vertegenwoordigt vrijwel de gehele Nederlandse zeescheepvaartsector. De KVNR is in 1992 ontstaan uit een fusie van haar voorgangers in de grote handelsvaart (KNRV) en kleine handelsvaart (VNRK). De geschiedenis van de Nederlandse redersverenigingen gaat meer dan 180 jaar terug in de tijd.

Prinses Margriet is petekind van de Nederlandse koopvaardij en erelid van de KVNR.