NMT en KVNR maken spraakmakende talkshow

Waar een coronalockdown is en er een streep door het plan gaat om samen met de KVNR een Nieuwjaarsreceptie te geven, komt een weg vrij voor een heel nieuw initiatief. Maritieme Spraakmakers! Afgelopen woensdag 19 januari vond deze exclusieve NMT/KVNR ochtendtalkshow over de maritieme industrie in 2022 plaats. BNR-presentator Rens de Jong verwelkomde vele ‘maritieme spraakmakers’ in de studio in Rotterdam.

Het publiek werd opgewarmd door twee trotse voorzitters; Rob Verkerk van Nederland Maritiem Land en Bas Ort van NMT. Verkerk: “We zijn als maritieme sector te bescheiden. Wat we nog weleens vergeten is dat we als complete maritieme sector randvoorwaardelijk zijn voor het economische verdienmodel in Nederland. We zijn een maritieme handelsnatie en vervoeren zeer veel over het water. Zowel producten voor de export als goederen die we importeren en via binnenvaart en short sea schepen overal in Nederland afleveren. Als dat stagneert, dan houdt wat de rest van Nederland aan het doen is, voor een groot gedeelte, ook op. We moeten, en mogen met onze bijdrage van 56 miljard euro aan het BBP, ook trots zijn op wat we doen. We moeten meer aandacht claimen voor wie we zijn en wat we toevoegen.” Ort stelde het ambitieus: “Zoals iedereen in de wereld Duitsland roemt om haar auto-industrie, zo zou Nederland ook op de kaart moeten staan om haar geweldige maritieme sector.”

Niet meer praten over duurzaamheid, maar oplossingen plaatsen
In het eerste blok bij Rens aan tafel, stond het thema ‘Maritiem Masterplan’ centraal. Annet Koster, directeur bij de KVNR, gaf een update: “We hebben in 2020 met elkaar geconstateerd dat we innoverend de crisis uit moeten komen. Recent zijn er gelden toegekend voor de R&D regeling Mobiliteit. Drie maritieme projecten hebben daaruit geld ontvangen en maken indrukwekkende stappen. Recent hebben we ook de aanvraag ingediend voor het Groeifonds. Medio april/mei, horen we de uitslag, die hopelijk positief is.” Wout Janssens, CEO bij Jumbo Maritime: “We doen grootse dingen, ook bij Jumbo, maar we zijn eigenlijk een relatief kleine speler. Net zoals heel veel andere Nederlandse maritieme bedrijven. De duurzame uitdaging die voor ons ligt, vergt hele grote investeringen. Je hebt de complete keten nodig om samen stappen te maken; onderzoek, ondernemers die hun nek uit willen steken, financiering en de overheid die kan bijdragen.” Bas Buchner, President van MARIN: “We zijn nu in zo’n fase gekomen dat we concreet dingen willen gaan doen. We willen niet meer praten, we willen plaatsen.” Een bekende stap in verduurzaming is besparen op brandstof en daarmee automatisch ook op uitstoot. Een reden dat ook Frank Nieuwenhuis, CEO bij Econowind, aan tafel was aangeschoven. Met zijn oplossing bespaart een reder gemiddeld 10 tot 25% brandstof.

Dat Nederland voorloper moet zijn in de groene industrie werd ook beaamd door twee jonge studiogasten actief in de politiek bij de JOVD en de Jonge Democraten. Daphne Lodder, voorzitter JOVD, zei in het gesprek met Bas Ort: “Steek je nek uit en toon ambitie. En investeer in mensen.”

Niet wachten op de beste technologie, nu al stappen maken
Halverwege de uitzending stond deze vraag aan tafel centraal: Is Nederland eigenlijk wel interessant voor de maritieme sector? Marco Hoogendoorn, directeur bij Holland Shipyards Group, kon dat alleen maar beamen. “Nederland ligt geografisch heel gunstig. Alle spelers zitten dicht op elkaar. Binnen een bereik van twee uur rijden kun je overal op de koffie.” Jaap de Jong, Staff Director bij Van Oord, gaf aan dat Van Oord momenteel over een vloot van 70 schepen beschikt. “Als we die alle 70 emissieloos zouden willen laten maken, dan is dat een gigantische uitdaging waarvoor meerdere, verschillende oplossingen moeten worden bedacht. Alle schepen die we nu bouwen moeten al emissieloos kunnen varen, want anders kunnen we onze eigen doelstellingen niet behalen. We hebben de doelstelling in 2030 27,5% minder emissies uit te stoten met onze vloot, t.o.v. 2019. Met zo’n doelstelling kun je niet wachten op de beste technologie, dan moet je nu al stappen maken.”

Duurzaamheid is business
Hoogendoorn: “Je bouwt duurzame schepen met een bepaalde visie. Maar als ondernemer moet je er wel geld voor hebben en geld mee verdienen.” De Jong: “We zijn er wel van overtuigd dat duurzaamheid business is.” Een interessante opmerking, die vervolgens werd neergelegd bij Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie, transport & logistiek bij ABN AMRO. “Ja, wij zijn er ook van overtuigd dat binnen afzienbare tijd duurzaamheid business is. Kijk alleen al naar de regelgeving in de EU. Als we bijvoorbeeld CO2 uitstoot door scheepvaart gaan belasten in Europa dan ontstaat er ook wereldwijd een markt voor duurzaam bunkeren. Europa is de tweede economie in de wereld en kan serieus impact maken.”

Bas Ort dook vervolgens weer in een interessant vraaggesprek met Frans-Paul van der Putten, China-coördinator en senior onderzoeker bij instituut Clingendael. Een ‘fontein van kennis’, zo bestempelde Bas hem met een knipoog. Centraal staat o.a. de vraag: Hoe kun je, net als China, jezelf zoveel mogelijk blootstellen aan internationale concurrentie, zonder dat je daarbij de controle verliest?

Annet Koster en Bas Ort, sloten samen met Rens de talkshow af. Met klinkende glazen champagne werd geproost op een succesvolle samenwerking tussen beide brancheverenigingen. In 2023 hopen we als scheepsbouwers, maritieme toeleveranciers en reders, bij elkaar te komen voor een memorabele eerste gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie.

View on Youtube.