‘Pump Your Career’ voor vrouwen in de wetenschap

Op 19 november startten ruim 600 vrouwen aan de talent- en carrière dag Pump Your Career. Deze dag speciaal voor vrouwen in de wetenschap is georganiseerd door NWO en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en vond plaats in de Rijtuigenloods. Het recordaantal bezoekers laat duidelijk de nut en noodzaak zien van dit unieke vrouwenevenement.

Pump Your Career biedt vrouwelijke wetenschappers de gelegenheid om datgene waar ze al in uitblinken verder uit te bouwen en optimaal in te zetten voor hun carrière in de wetenschap, door middel van workshops, lezingen en interviews. “Je bent nooit klaar voor de volgende stap. Ga er gewoon voor, ook al ben je doodsbang.”, aldus dagvoorzitter Eva Jinek.

In de top van de wetenschap zijn weinig vrouwen te vinden, hoewel Nederland meer vrouwelijke dan mannelijke studenten telt. Ondanks het stimuleringsbeleid voor een goede doorstroom van vrouwen, blijft veel talent onbenut. Dit bleek ook uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015, dat tijdens de opening van Pump Your Career werd gepresenteerd. De vertegenwoordiging van vrouwen in alle wetenschappelijke functies en organisaties zijn in vrijwel ieder wetenschapsgebied gestegen, zij het langzaam, blijkt uit de Monitor. Alhoewel het percentage vrouwelijke hoogleraren-fte is gestegen met 2,3 % sinds de Monitor 2012, is maar 16,9 % van de hoogleraren vrouw. Volgens Prof.dr. Marise Born, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en LNVH-bestuurder neemt ook bij elke hogere functiecategorie het percentage vrouwen af. Nederland doet het wat dat betreft het slechtst van alle Noordwest-Europese landen.

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur riep in haar reactie tot actie:
“Ga ermee aan de slag, benut je vrouwelijk talent. Laten we er samen voor zorgen dat we heel snel verandering krijgen, zodat wij bij de volgende Monitor kunnen zeggen dat onze inzet leidt tot meer vrouwelijke hoogleraren.”.

In het daaropvolgende panelgesprek gaven vertegenwoordigers van VSNU, NFU en NWO aan zich in te willen zetten voor een betere balans van vrouwen en mannen in de wetenschap. Door te breken met de huidige cultuur, het creëren van rolmodellen en het instellen van quota wordt hier hard aan gewerkt.

Meer… NWO