Quay Connect maakt export naar Verenigd Koninkrijk efficiënter en goedkoper

Jaarlijks wordt er voor circa 40 miljard euro goederen van Nederland naar het VK geëxporteerd. Sinds Brexit is dit een stuk ingewikkelder en tijdrovender geworden. Daarom werd op Naviporta, het onafhankelijke blockchainplatform voor de logistieke sector, een nieuwe service ontwikkeld genaamd Quay Connect.

Quay Connect. Foto, Port of Rotterdam.
Quay Connect. Foto, Port of Rotterdam.
Quay Connect. Foto, Port of Rotterdam.

Deze service is uniek vanwege de automatische uitwisseling van informatie met de douane instanties in de havens binnen het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor worden exporteurs in staat gesteld om het export- en douane proces volledig te digitaliseren en te stroomlijnen. Inmiddels is het eerste live zending uitgevoerd en is berekend dat het gebruik van deze oplossing een kostenbesparing van minimaal 30% per douane inklaring oplevert.

Volledig geautomatiseerde douane inklaring naar het Verenigd Koninkrijk
Quay Connect is geïnitieerd door Blocklab en ontwikkeld in samenwerking met Azarc en British Telecom. Deze digitale service maakt gebruik van de blockchain infrastructuur van het Naviporta platform waarop alle betrokken partijen aan beide kanten van de Noordzee zijn aangesloten. Het gezamenlijke gebruik van blockchaintechnologie maakt veilige en rechtstreekse uitwisseling van data met de douaneautoriteiten (HM Revenue & Customs) in het VK mogelijk. Zo ontstaat een naadloze en volledig geautomatiseerde stroom van informatie, wat een flinke besparing in tijd en geld oplevert.

View on Youtube.

Van pilot naar digitale service
Afgelopen maanden werd Quay Connect getest door ABC Logistics en GroentenFruit Huis. Uit de pilots is gebleken dat het gebruik van deze oplossing o.a. resulteert in:

  • Minimaal 30% kosten besparing
  • Snellere en efficiëntere afhandeling van documenten en goederen (minimaal 20% sneller)
  • Minder manuele handeling
  • Minder foutgevoeligheid van informatie 
  • Beter inzicht in status van de lading 

Daco Sol, Programmamanager Logistiek & Supply Chain bij GroentenFruit Huis: ’’Quay Connect is een gamechanger voor de hele sector, maar in het bijzonder voor de partijen die verse goederen naar de UK exporteren. Deze digitale service zorgt voor vertrouwen, transparantie en meer efficiency in de logistieke keten die zich richt op export naar het VK.’

ABC Logistics maakt na de succesvolle pilot gebruik van de nieuwe digitale service en is daarmee de eerste officiële klant van Quay Connect op het Naviporta platform.

Verdere uitbreiding van de service
Momenteel wordt de service uitgebreid naar het exporteren van meerdere soorten goederen (commodities) en beschikbaar gemaakt voor alle havens in het VK. Ook hiervoor hebben de eerste klanten zich al op het platform gemeld. Vanuit Nederland specifiek wordt er gewerkt aan een integratie met het Port Community Systeem Portbase. Hiermee kan de invoer van data nog verder worden geminimaliseerd, wat resulteert in minder handelingen, foutgevoeligheid en verwerkingstijd voor Nederlandse partijen op de Engelse markt.

Slimme ambitie van Naviporta platform
’Door samen met de markt nieuwe technologieën toe te passen, maken we de haven en internationale handelsstromen slimmer en efficiënter, waardoor we alle vormen van verspilling -in tijd, geld, mankracht en uitstoot- tot een minimum beperken.’ Aldus Raoul Tan, Director Naviporta. Het Naviporta platform, geïnitieerd door het Havenbedrijf Rotterdam, zorgt ervoor dat logistieke en financiële data op een transparante, efficiënte en veilige manier gedeeld kan worden. In de nabije toekomst zullen er naast Quay Connect nieuwe services aan de markt geïntroduceerd worden die verladers en logistieke partijen in staat stellen hun supply chain verder te optimaliseren.