Rijkswaterstaat presenteert plannen voor 2004

Rijkswaterstaat trekt dit jaar 129 miljoen euro extra uit om achterstallig onderhoud aan te pakken. Van dit bedrag is 70 miljoen euro bestemd voor het onderhoud aan vaarwegen. De overige 59 miljoen euro gaat naar wegenonderhoud. Verder levert de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2004 een aantal nieuwe wegenbouwprojecten op en worden met de aanleg van nieuwe spitsstroken een groot aantal fileknelpunten aangepakt.


Op het onderhoudsprogramma voor het vaarwegennet staan onder meer de baggerprojecten Waal, Noordzeekanaal, vaargeul IJmeer, voorhavens Maas en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Verder voert Rijkswaterstaat dit jaar onderhoud uit aan de Bernardsluizen, Volkeraksluizen en Kreekraksluizen en worden de stuwen in de Lek gerenoveerd.

Bron: Min V&W, 14-01-2004;