Rotra start aanleg eigen loskade in Doesburg

Koninklijke Rotra start met de aanleg van een eigen loskade bij haar vestiging in Doesburg. Met de verschuiving van transport per truck naar transport per binnenvaart wordt een reductie van 194 vrachtwagenbewegingen per week bewerkstelligd.

Meer… TTM