Rotterdamse gemeenteraad wil af van kolenoverslag

  • binnenland

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op dinsdag een voorstel aangenomen om de kolenoverslag in de haven af te bouwen. De motie van GroenLinks werd gesteund door PvdA, D66, CDA, NIDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SP.

Het college van burgemeester en wethouders moet met een plan komen om de steenkolenoverslag af te te bouwen. De haven is een van de belangrijkste doorvoerpunten van steenkool naar met name Duitsland.

Omdat het Havenbedrijf het huurcontract met het grootste overslagbedrijf van Europa, EMO, met 25 jaar wil verlengen komt het besluit van de raad op een cruciaal moment.

GroenLinks-raadslid Arno Bonte: ”Als we klimaatverandering tegen willen gaan en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs willen halen, dan zal Rotterdam afscheid moeten nemen van steenkolen”, aldus Bonte die het voorstel indiende. Hij verwacht dat de haven in 2030 kolenvrij zal zijn.

Verlies van banen en het klimaat schiet er niets mee op
Volgens het Havenbedrijf gaat 15% van de aangevoerde kolen naar Nederlandse kolencentrales, 85% van de kolen wordt doorgevoerd naar Duitsland. Het is aan Duitsland om te bepalen hoe lang en waarvoor het kolen invoert. Als de Duitse industrie kolen wil importeren en dat niet langer via Rotterdam gaat, dan verschuift de aanvoer naar andere havens. Daarmee schiet het klimaat niets op, maar verliest Rotterdam wel honderden arbeidsplaatsen.

 

De kolen worden onder meer gebruikt door de staalindustrie om hoogovens op de juiste temperatuur te krijgen. Volgens het havenbedrijf, dat voor een groot deel eigendom is van de gemeente, is er momenteel nog geen andere brandstof voorhanden waarmee dit ook kan.

 

Wil men het gebruik van kolen (en andere fossiele energiedragers) terugdringen, dan is het zaak te investeren in staalproductie zonder kolen, meer opwekking van hernieuwbare energie en de mogelijkheden om die hernieuwbare energie op te slaan, volgens het Havenbedrijf. Zolang gebruik van kolen onderdeel uitmaakt van het Nederlandse en/of Duitse energie- en industriebeleid, streeft de haven van Rotterdam ernaar de meest efficiënte, betrouwbare en veilige haven te zijn om deze aan te voeren.

Met de aangekondigde sluiting van de Nederlandse kolencentrales en alle projecten waar het Havenbedrijf nu samen met het bedrijfsleven aan werkt om de CO₂-uitstoot van de Rotterdamse industrie te reduceren is de verwachting dat een reductie van 49% in 2030 t.o.v. 1990 haalbaar moet zijn.

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten